Значення слова

Прислівник
раптом
раптово
зненацька

Приклади вживання

His car broke down suddenly. — Його машина раптово зламалася.
The dog appeared suddenly from behind the building. — З-за будівлі раптово з’явився пес.
Martin was walking along the river when he heard it suddenly. — Мартін йшов уздовж річки, коли раптом почув це.
This feature allows you to still access your files if the Internet suddenly goes out. — Ця функція дозволяє вам все одно мати доступ до файлів, якщо раптом зникне Інтернет.
Sinkholes may form gradually or suddenly and are found worldwide. — Карстові лійки можуть утворюватися поступово або раптово і зустрічаються по всьому світу.
When he died suddenly in April 1483, Edward IV was succeeded by his minor son Edward V, but Edward IV’s brother Richard III soon seized the throne. — Коли він раптово помер у квітні 1483 року, Едуарда IV змінив його неповнолітній син Едуард V, але невдовзі трон захопив брат Едуарда IV Річард III.
I’m talking about the situations in which some financial assets suddenly lose a large part of their nominal value. — Я говорю про ситуації, коли деякі фінансові активи раптово втрачають значну частину своєї номінальної вартості.

Поділитись публікацією: