Значення слова

Іменник
страждання

Прикметник
стражденний

Приклади вживання

pain and suffering — біль і страждання
Suffering plays an important role in a number of religions. — Страждання відіграє важливу роль у декількох релігіях.
I’m suffering from love. — Я страждаю від любові.
He is the patron saint for persons suffering from cancer, AIDS, or other illness. — Він є покровителем людей, що страждають від раку, ВІЛу чи іншої хвороби.

Поділитись публікацією: