Значення слова

Прикметник
достатній

Іменник
достатня кількість

Приклади вживання

principle of sufficient reason — закон достатньої підстави, принцип достатнього обґрунтування
sufficient statistic — достатня статистика
This quantity is not sufficient. — Цієї кількості недостатньо.
Reasons for failure were said to be the lack of sufficient investors prepared to put up the money. — Причинами невдач вважали відсутність достатньої кількості інвесторів, готових вкласти гроші.
With sufficient energy, the liquid will turn into vapor. — При достатній енергії рідина перетвориться на пару.
So the flow rate at the mouth of the Amazon is sufficient to fill more than 83 such pools each second. — Таким чином, швидкість потоку в гирлі Амазонки достатня для заповнення понад 83 таких басейнів щосекунди.
However, sufficient evidence was only found to convict him for two murders. — Однак достатньо доказів було знайдено лише для того, щоб засудити його за два вбивства.
There is no single criterion for how much knowledge is sufficient to be counted as a second-language speaker. — Не існує єдиного критерію того, наскільки знань достатньо, щоб вважатися носієм другої мови.

Поділитись посиланням: