Значення слова

Прикметник
відповідний
слушний
придатний

Приклади вживання

I haven’t found anything suitable yet. — Я ще не знайшов нічого, що б підходило.
This content is suitable for all audiences. — Цей контент підходить для всіх аудиторій.
No restrictions: suitable for all ages. — Без обмежень: підходить для будь-якого віку.
Desert sand, although plentiful, is not suitable for concrete. — Пісок пустелі, хоч його і багато, не підходить для бетону.
It’s only suitable for use with a computer. — Він підходить лише для використання з комп’ютером.

Поділитись публікацією: