Sum up: значення та приклади вживання

Sum up: значення та приклади вживання

Sum up — фразове дієслово.

Значення:

  • складати,
  • резюмувати,
  • підбивати підсумок,
  • підсумовувати.

Приклади вживання

The probabilities associated with all possible values must be positive and sum up to 1. — Імовірності, пов’язані з усіма можливими значеннями, повинні бути додатними і дорівнювати у сумі 1.
The whole number of documents may sum up to some 100,000 documents. — Загальна кількість документів може складати близько 100 000 документів.
He is the illustrator whose cartoons sum up how hard being an adult is. — Він ілюстратор, мультфільми якого підсумовують, наскільки важко бути дорослим.
To sum up, it was an extremely important experience for us. — Підводячи підсумок, це було надзвичайно важливим досвідом для нас.
To sum up, it was a very useful lesson for our company. — Підводячи підсумок, це було дуже корисним уроком для нашої компанії.
We sum up the total amount of money people and organizations spend on buying things. — Ми підсумовуємо загальну суму грошей, яку люди та організації витрачають на придбання речей.
In the film, Jack, Peter, and Thomas each have triple roles, that sums up to a total of 9 characters. — У фільмі у Джека, Пітера і Томаса потрійні ролі, що складає загалом 9 персонажів.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: adult, all, amount, an, and, associated, be, being, buy, cartoon, character, company, document, each, experience, extremely, film, for, hard, have, he, how, illustrator, important, in, lesson, may, money, must, number, of, organization, our, people, positive, possible, probability, role, some, spend, sum, that, the, thing, to, total, triple, up, us, useful, value, we, whole, whose, with.

Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: