Значення слова

Іменник
сума
кількість
арифметична задача

Дієслово
підсумовувати
дорівнювати

Множина

Іменник sum у множині: sums

Приклади вживання

sum up — складати, резюмувати, підбивати підсумок, підсумовувати
Check if the sum is divisible by 10. — Перевірте, чи ділиться сума на 10.
It isn’t so easy to save up such a big sum of money. — Заощадити таку велику суму грошей не так просто.
In a Euclidean space, the sum of angles of a triangle equals the straight angle. — У евклідовому просторі сума кутів трикутника дорівнює прямому куту.
This expression usually refers to the idea that a whole is greater than the sum of its parts. — Цей вираз зазвичай відноситься до ідеї, що ціле більше, ніж сума його частин.
It’s the sum of numbers in any row, column, or diagonal of the square. — Це сума чисел у будь-якому рядку, стовпці чи діагоналі квадрата.
It’s the sum of the kinetic energies of all the particles, plus the potential energy of the particles associated with the system. — Це сума кінетичних енергій усіх частинок плюс потенційна енергія частинок, пов’язаних із системою.

Поділитись публікацією: