Значення слова

Іменник
резюме
конспект
перелік

Прикметник
спрощений
сумарний
швидкий

Множина

Іменник summary у множині: summaries

Приклади вживання

The workbook also includes a one-page text summary of each lesson. — Робочий зошит також містить конспект кожного уроку обсягом в одну сторінку.
It’s a summary of product characteristics. — Це короткий опис характеристик продукту.
This is a summary of the events of World War One in chronological order. — Це короткий зміст подій Першої світової війни в хронологічному порядку.

Поділитись публікацією: