Значення слова

Прикметник
сонячний
освітлений сонцем
радісний
веселий

Прислівник
сонячно

Приклади вживання

It’s Always Sunny in Philadelphia — «У Філадельфії завжди сонячно» (назва серіалу)
Is it sunny? — Зараз сонячно?
What a sunny day! — Який сонячний день!
It was a sunny day. — Це був сонячний день.
Days usually are sunny here. — Дні тут зазвичай сонячні.
It’s sunny here every day. — Тут щодня сонячно.
Is it sunny outside? — На вулиці сонячно?

Ступені порівняння до слова sunny

  • sunnier — більш сонячний
  • the sunniest — найбільш сонячний

Приклади речень:

This country has a warmer and sunnier climate than Northern Europe. — Ця країна має більш теплий і сонячний клімат, ніж Північна Європа.
It’s the sunniest day. — Це найбільш сонячний день.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: