Значення слова

Дієслово
підтримувати
тримати
сприяти
допомагати
підпирати
витримувати
грати другорядні ролі

Іменник
підтримка
допомога
опора
підставка
кронштейн
штатив
підкріплення
підпірка

Приклади вживання

fire support — вогнева підтримка
technical support — технічна підтримка, служба технічної підтримки
No one supported the proposal. — Ніхто не підтримав цю пропозицію.
Her father refused to support her any longer. — Її батько відмовився утримувати її далі.
Thank you very much for your support. — Дуже дякую за вашу підтримку.
We support each other. — Ми підтримуємо один одного.
So one can imagine that if the leader does not have the support of his subordinates, the entire structure will collapse. — Тож можна уявити, що якщо керівник не матиме підтримки своїх підлеглих, вся структура завалиться.
President Roosevelt gave strong diplomatic and financial support to China and the United Kingdom. — Президент Рузвельт надав потужну дипломатичну та фінансову підтримку Китаю та Великобританії.

Поділитись публікацією: