Значення слова

Дієслово
припускати
допускати
гадати

Іменник
припущення

Приклади вживання

I suppose… — Я вважаю…
Suppose you go there now and speak to him! — Не піти б вам зараз туди і не поговорити з ним?
Suppose we have a model with one or more unknown parameters. — Припустимо, у нас є модель з одним або кількома невідомими параметрами.
Moses supposes his toeses are roses. — Мозес вважає, що його пальці на ногах — троянди.

Поділитись публікацією: