Значення слова

Іменник
склад

Дієслово
вимовляти по складах

Множина

Іменник syllable у множині: syllables

Приклади вживання

How many syllables are there? — Скільки тут складів?
This word consists of three syllables. — Це слово складається з трьох складів.
It’s the first syllable of the first word. — Це перший склад першого слова.
This syllable ends with a consonant. — Цей склад закінчується на приголосний звук.
The second syllable starts with a vowel. — Другий склад починається з голосного.
We need to separate this word into syllables. — Нам потрібно розділити це слово на склади.
You should find only words that consist of three or four syllables. — Ви повинні знаходити лише слова, які складаються з трьох або чотирьох складів.
If the second-to-last syllable is long, that syllable will have stress. — Якщо передостанній склад довгий, цей склад матиме наголос.

Поділитись публікацією: