Значення слова

Іменник
симптом
ознака

Множина

Іменник symptom у множині: symptoms

Приклади вживання

What are your symptoms? — Які у вас симптоми?
Anorexia is a symptom, not a diagnosis. — Анорексія — це симптом, а не діагноз.
Memory loss is not always an early symptom. — Втрата пам’яті не завжди є раннім симптомом.
Symptoms of COVID-19 are variable, ranging from mild symptoms to severe illness. — Симптоми COVID-19 різноманітні, починаючи від легких симптомів і закінчуючи важким захворюванням.
The symptoms usually emerge slowly, and as the disease worsens, non-motor symptoms become more common. — Симптоми зазвичай з’являються повільно, і в міру загострення захворювання немоторні симптоми стають все більш поширеними.
For a diagnosis, the symptoms have to be present for more than six months. — Для постановки діагнозу симптоми повинні бути присутніми більше шести місяців.
The most common symptoms include painful or difficult urination and urethral discharge. — Найбільш поширені симптоми включають хворобливе або утруднене сечовипускання та виділення з уретри.

Поділитись публікацією: