Значення слова

Прикметник
талановитий
обдарований

Приклади вживання

He is very talented. — Він дуже талановитий.
He was also a talented linguist and pianist. — Він також був талановитим лінгвістом і піаністом.
These students are so talented. — Ці студенти такі талановиті.
Is she a talented actress? — Вона талановита актриса?
We are looking for talented youth. — Ми шукаємо талановиту молодь.

Поділитись публікацією: