Значення слова

Іменник
техніка
технічний прийом

Множина

Іменник technique у множині: techniques

Приклади вживання

the Pomodoro Technique — Метод Помодоро (метод керування часом)
This technique isn’t new. — Ця техніка не нова.
I’ve never heard about this technique. — Я ніколи не чув про цю техніку.
What techniques do they use? — Які техніки вони використовують?
Can you describe these techniques? — Ви можете описати ці техніки?
They are performing yoga techniques that are focused on strength. — Вони виконують техніки йоги, які орієнтовані на силу.
A number of propaganda techniques based on social psychological research are used to generate propaganda. — Для створення пропаганди використовується ряд пропагандистських прийомів, заснованих на соціально-психологічних дослідженнях.
Surrealism in art, poetry, and literature uses numerous techniques and games to provide inspiration. — Сюрреалізм у мистецтві, поезії та літературі використовує численні прийоми та ігри для натхнення.

Поділитись публікацією: