Значення слова

Прикметник
технологічний

Приклади вживання

technological change — технологічні зміни
technological convergence — технологічна конвергенція
technological determinism — технологічний детермінізм
technological innovations — технологічні інновації
technological revolution — технологічна революція
technological unemployment — технологічне безробіття
technological utopianism — технологічний утопізм
Michigan Technological University — Мічиганський технологічний університет
Nanyang Technological University — Наньянський технологічний університет
The concept of the technological paradigm is commonly attributed to Giovanni Dosi. — Поняття технологічної парадигми зазвичай приписують Джованні Досі.

Поділитись публікацією: