Значення слова

Прикметник
стомливий
нудний
неприємний

Приклади вживання

Editing video can be difficult and tedious. — Редагування відео може бути складним і нудним.
The movie received poor reviews, with reviewers describing it as confusing and tedious, albeit visually pleasing. — Фільм отримав погані відгуки, рецензенти описали його як заплутаний і нудний, хоча і візуально приємний.
He asked students to spend an hour doing tedious tasks. — Він попросив студентів провести годину, виконуючи нудні завдання.

Поділитись публікацією: