Значення слова

Іменник
температура
жар

Прикметник
температурний

Множина

Іменник temperature у множині: temperatures

Приклади вживання

autoignition temperature — температура самозаймання
human body temperature — температура тіла людини
room temperature — кімнатна температура
temperature coefficient — температурний коефіцієнт
temperature measurement — термометрія
thermodynamic temperature — термодинамічна температура
A thermometer is a device that measures temperature. — Термометр — це прилад, який вимірює температуру.
I need to take the temperature. — Мені потрібно поміряти температуру.

Поділитись публікацією: