Значення слова

Іменник
термін
строк
вираз
умова
семестр
елемент
чверть
сесія

Дієслово
висловлювати

Приклади вживання

academic term — семестр
at the end of the first term — наприкінці першого семестру
the terms of an agreement — умови угоди
to be on bad terms — бути в поганих стосунках
to be on friendly terms — бути у дружніх стосунках
terms of service — умови обслуговування
terms of use — умови користування
term paper — курсова робота
Robert thinks of everything in terms of money. — Роберт думає про все з точки зору грошей.
He is on good terms with his neighbors. — Він у хороших стосунках з сусідами.

Поділитись публікацією: