Значення слова

Іменник
тест
залік
випробування
проба
перевірка
критерій
мірило

Дієслово
перевіряти
випробувати
випробовувати
проводити досліди
брати пробу
піддавати дії реактиву

Прикметник
пробний
тестовий

Приклади вживання

pregnancy test — тест на вагітність
test case — тестовий випадок
the Cooper test — тест Купера
the Rorschach test — тест Роршаха
the Turing test — тест Тюрінга

Поділитись посиланням: