Значення слова

Сполучник
так
що
щоб

Займенник
який
той
та
то
те
це
ось що

Прикметник
котрий
той
цей

Прислівник
так

Приклади вживання

so that — для того, щоб; так що
That’s good. — Це добре.
Did you see that? — Ти це бачив?
I think that… — Я гадаю, що…
What does that mean? — Що це означає?
The man that lent me money. — Людина, яка позичила мені гроші.
The day that we met. — День, у який ми зустрілися.
It isn’t that easy. — Це не так просто.
I don’t want that! — Я не хочу цього!
He told me that those books are very interesting. — Він сказав мені, що ті книжки дуже цікаві.
Is this the colleague that you were telling me bout? — Це той колега, про якого ти мені розповідав?
That was pleasant. — Це було приємно.
That man was his father. — Той чоловік був його батьком.
I’d like to hear your thoughts on that. — Я хотів би почути вашу думку з цього приводу.
He thinks that it’s immoral. — Він вважає, що це аморально.
He said that he’d been there two days before. — Він сказав, що був там два дні тому.
I’ll jot them down so that I can think about them in the morning. — Я запишу їх, щоб я міг думати про них вранці.

Слово that у статтях:

Різниця між which та that

Поділитись публікацією: