Конструкція The + [comparative], the + [comparative]

Конструкція The + [comparative], the + [comparative]

В одній з попередніх публікацій ми розглянули будову речень в англійській мові (див. Порядок слів у розповідних реченнях). Сьогодні продовжимо цю тему і розберемо ще одну корисну конструкцію, яка часто використовується у повсякденному мовленні.

Схематично ця конструкція виглядає так:

The + [comparative], the + [comparative]

Речення складається з двох частин, розділених комою. Кожна частина починається з означеного артикля (див. Артиклі в англійській мові), за яким слідує конструкція зі ступенем порівняння (див. Ступені порівняння в англійській мові).

Переклад на українську таких речень схематично можна позначити так:

Чим + [ступінь порівняння], тим + [ступінь порівняння]

Приклади речень:

The sooner, the better. — Чим швидше, тим краще.
The more work, the more stress. — Чим більше роботи, тим більше стресу.
The less work, the less stress. — Чим менше роботи, тим менше стресу.
The more I speak English, the more I feel confident. — Чим більше я розмовляю англійською, тим впевненіше я себе почуваю.
The more I know her, the more I like her. — Чим більше я її знаю, тим більше вона мені подобається.
The less I see him, the less I am nervous. — Чим менше я його бачу, тим менше нервуюсь.
The faster a car, the more expensive it is. — Чим швидше машина, тим вона дорожче.
The sweeter the ice cream, the more delicious it is. — Чим солодше морозиво, тим воно смачніше.
The higher the antenna, the better the signal. — Чим вище антена, тим кращий сигнал.
The taller he is, the better he plays basketball. — Чим він вищий, тим краще грає в баскетбол.
The more complicated task is, the more interesting it is. — Чим складніше завдання, тим воно цікавіше.

Поділитись публікацією: