Значення слова

Іменник
театр
театральне мистецтво
поле діяльності
п’єси

Див. також theater.

Приклади вживання

the Theatre of the Absurd — Театр абсурду
The theatre retains many of its original features. — Театр зберігає багато своїх оригінальних рис.
It is considered to be the most perfect ancient Greek theatre with regard to acoustics and aesthetics. — Він вважається найдосконалішим давньогрецьким театром з точки зору акустики та естетики.

Поділитись публікацією: