Значення слова

Іменник
теорія
припущення

Множина

Іменник theory у множині: theories

Приклади вживання

game theory — теорія ігор
in theory — теоретично, в теорії
number theory — теорія чисел
set theory — теорія множин
string theory — теорія струн
theory of relativity — теорія відносності
The Big Bang Theory — «Теорія великого вибуху» (назва серіалу)
We all know that such a theory exists. — Ми всі знаємо, що така теорія існує.
I’ve never heard about this theory. — Я ніколи не чув про цю теорію.
Martin told her about his theory. — Мартін розповів їй про свою теорію.

Поділитись публікацією: