Конструкція There is… / There are… в англійській мові

Конструкція There is… / There are… в англійській мові

Конструкція There is… / There are… часто використовується у розповідних реченнях в англійській мові. Зворот There is… / There are… (there is якщо іменник у однині і there are — якщо у множині) у таких реченнях ставиться на початку, за ним йде іменник і слова, що до нього відносяться, а потім обставина місця чи часу.

Переклад речень з конструкцією There is… / There are… на українську мову зазвичай починається з обставини місця чи часу, а сам зворот there is (there are) взагалі не перекладається.

Конструкція There is… / There are… вживається, коли потрібно вказати на наявність чи перебування в певному місці (або у певний відрізок часу) особи чи предмета, позначеного іменником. У теперішньому часі зворот there is має значення є, перебуває. Зворот there are, відповідно, має значення є, перебувають.

Зворот there is часто вживається у скороченій формі:

there is… → there’s…

Теперішній час

Стверджувальні речення

Приклади стверджувальних речень зі зворотом there is… у теперішньому часі:

There’s a big vase on the table. — На столі є велика ваза.
There’s a big stain on your skirt! — На вашій спідниці велика пляма!
There’s only one ball in this box. — У цій коробці є лише одна кулька.

Приклади стверджувальних речень зі зворотом there are… у теперішньому часі:

There are forty pages in this notebook. — У цьому зошиті сорок сторінок.
There are a lot of rhinoceros in this zoo. — У цьому зоопарку багато носорогів.
There are five red pens in my pencil case. — У моєму пеналі є п’ять червоних ручок.

Заперечні речення

Заперечна форма звороту there is… / there are зазвичай утворюється за допомогою займенника no, який ставиться перед іменником:

There is no game today. — Сьогодні гри немає.
There is no alternative. — Альтернативи немає.
There is no beer in the fridge. — У холодильнику немає пива.
There are no chairs in this room. — У цій кімнаті немає стільців.
There are no children here. — Тут немає дітей.
There are no snakes in the grass. — У траві немає змій.

Якщо перед іменником стоїть займенник any, much і т.ін., заперечна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після дієслова to be.

В заперечних формах вживаються такі скорочені форми:

there is not → there isn’t або there’s not
there are not → there aren’t

Приклади речень:

There’s not any ghost in this room! — У цій кімнаті немає жодного привида!
There’s not much sense in it. — У цьому немає особливого сенсу.
There’s not much whiskey in my glass. — У моїй склянці небагато віскі.
There aren’t many visitors there. — Там небагато відвідувачів.

Питання

Для утворення запитання ми змінюємо порядок слів у конструкції there is:

There is… → Is there…?

Для конструкції з іменником у множині:

There are… → Are there…?

Приклади питань зі зворотом Is there…?:

Is there any smart person in your company? — Чи є у вашій компанії розумна людина?
Is there a thin book on the shelf? — На полиці є тоненька книжка?
Is there an armchair in the room? — У кімнаті є крісло?

Приклади питань зі зворотом Are there…?:

Are there any apples in the box? — Чи є в коробці яблука?
Are there any new messages for me? — Чи є для мене нові повідомлення?
How many hens are there in the coop? — Скільки курей у курнику?

Минулий час

Стверджувальні речення

У минулому часі в стверджувальних реченнях конструкція There is… / There are… приймає вигляд there was для іменника у однині і there were для іменника у множині.

Приклади речень з there was:

There was a big picture on the wall. — На стіні була велика картина.
There was an old car in the garage. — У гаражі стояла стара машина.
There was a long scar on his face. — На його обличчі був довгий шрам.

Приклади речень з there were:

There were five pears in the basket. — У кошику було п’ять груш.
There were six goldfish in the pond. — У ставку було шість золотих рибок.
There were three holes in the wall. — У стіні було три отвори.

Заперечні речення

Приклади заперечних речень у минулому часі (для однини і множини):

There wasn’t anything to talk about. — Не було про що говорити.
There were no available rooms in that hotel. — У цьому готелі не було вільних номерів.

Питання

Для утворення запитання ми змінюємо порядок слів у конструкції there was… (there were…):

There was… → Was there…?
There were… → Were there…?

Приклади речень:

Was there any train at 10 o’clock? — О 10-й годині був якийсь поїзд?
Were there any competitions on that day? — Чи були в цей день якісь змагання?

Майбутній час

Стверджувальні речення

У майбутньому часі в стверджувальних реченнях конструкція There is… / There are… приймає вигляд there will be (скорочена форма there’ll be).

Приклади речень:

There’ll be so many passengers on that flight. — На цьому рейсі буде так багато пасажирів.
There’ll be ten chapters in my new book. — У моїй новій книзі буде десять глав.

Заперечні речення

Приклад:

There won’t be many guests at their wedding. — На їхньому весіллі не буде багато гостей.

Питання

Для утворення питання ми виносимо will на перше місце: will there be.

Приклад:

Will there be ten teams at the competition? — Чи буде на змаганнях десять команд?

Вживання конструкції There is… / There are… у теперішньому доконаному часі

Конструкція There is… / There are… може вживатися у теперішньому доконаному часі (Present Perfect). Для іменника у однині конструкція має вигляд there has been, для іменника у множині — there have been.

Для іменника у однині часто вживається така скорочена форма:

there has been → there’s been

Приклади речень:

“I think,” said Maria, “that there’s been an accident”. — «Я думаю, — сказала Марія, — що сталася аварія».
There have been many changes since 1991. — З 1991 року відбулося багато змін.

Вживання конструкції There is… / There are… у відповідях на запитання

Короткі відповіді на запитання, яке містить зворот there is, утворюються за загальним правилом.

Приклад запитання:

Is there a picture on the wall? — Чи є на стіні малюнок?

Приклади коротких відповідей:

Yes, there is. — Так.
No, there is not. (No, there isn’t.) — Ні.

Якщо у запитанні є займенник any, у короткій ствердній відповіді ми вживаємо займенник some, а у короткій заперечній відповіді none або not any.

Приклад запитання:

Are there any blank pages in your textbook? — Чи є порожні сторінки у вашому підручнику?

Короткі відповіді:

Yes, there are some. — Так.
No, there are not any. — Ні.
No, there are none. — Ні.

Таблиця (конструкція There is… / There are… — всі часи)

Стверджувальна формаЗапитанняЗаперечна форма
Present IndefiniteThere is
There are
Is there?
Are there?
There is not
There are not
Past IndefiniteThere was
There were
Was there?
Were there?
There was not
There were not
Future IndefiniteThere will beWill there be?There will not be
Поділитись публікацією: