Конструкція There is… / There are… в англійській мові

You are currently viewing Конструкція There is… / There are… в англійській мові
  • Категорія запису:Граматика

Конструкція There is… / There are… часто використовується у розповідних реченнях в англійській мові. Зворот There is… / There are… (there is якщо іменник у однині і there are — якщо у множині) у таких реченнях ставиться на початку, за ним йде іменник і слова, що до нього відносяться, а потім обставина місця чи часу.

Переклад речень з конструкцією There is… / There are… на українську мову зазвичай починається з обставини місця чи часу, а сам зворот there is (there are) взагалі не перекладається.

Конструкція There is… / There are… вживається, коли потрібно вказати на наявність чи перебування в певному місці (або у певний відрізок часу) особи чи предмета, позначеного іменником. У теперішньому часі зворот there is має значення є, перебуває. Зворот there are, відповідно, має значення є, перебувають.

Зворот there is часто вживається у скороченій формі:

there is… → there’s…

Теперішній час

Стверджувальні речення

Приклади стверджувальних речень зі зворотом there is… у теперішньому часі:

There’s a big vase on the table. — На столі є велика ваза.
There’s a big stain on your skirt! — На вашій спідниці велика пляма!
There’s only one ball in this box. — У цій коробці є лише одна кулька.

Приклади стверджувальних речень зі зворотом there are… у теперішньому часі:

There are forty pages in this notebook. — У цьому зошиті сорок сторінок.
There are a lot of rhinoceros in this zoo. — У цьому зоопарку багато носорогів.
There are five red pens in my pencil case. — У моєму пеналі є п’ять червоних ручок.

Заперечні речення

Заперечна форма звороту there is… / there are зазвичай утворюється за допомогою займенника no, який ставиться перед іменником:

There is no game today. — Сьогодні гри немає.
There is no alternative. — Альтернативи немає.
There is no beer in the fridge. — У холодильнику немає пива.
There are no chairs in this room. — У цій кімнаті немає стільців.
There are no children here. — Тут немає дітей.
There are no snakes in the grass. — У траві немає змій.

Якщо перед іменником стоїть займенник any, much і т.ін., заперечна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після дієслова to be.

В заперечних формах вживаються такі скорочені форми:

there is not → there isn’t або there’s not
there are not → there aren’t

Приклади речень:

There’s not any ghost in this room! — У цій кімнаті немає жодного привида!
There’s not much sense in it. — У цьому немає особливого сенсу.
There’s not much whiskey in my glass. — У моїй склянці небагато віскі.
There aren’t many visitors there. — Там небагато відвідувачів.

Питання

Для утворення запитання ми змінюємо порядок слів у конструкції there is:

There is… → Is there…?

Для конструкції з іменником у множині:

There are… → Are there…?

Приклади питань зі зворотом Is there…?:

Is there any smart person in your company? — Чи є у вашій компанії розумна людина?
Is there a thin book on the shelf? — На полиці є тоненька книжка?
Is there an armchair in the room? — У кімнаті є крісло?

Приклади питань зі зворотом Are there…?:

Are there any apples in the box? — Чи є в коробці яблука?
Are there any new messages for me? — Чи є для мене нові повідомлення?
How many hens are there in the coop? — Скільки курей у курнику?

Минулий час

Стверджувальні речення

У минулому часі в стверджувальних реченнях конструкція There is… / There are… приймає вигляд there was для іменника у однині і there were для іменника у множині.

Приклади речень з there was:

There was a big picture on the wall. — На стіні була велика картина.
There was an old car in the garage. — У гаражі стояла стара машина.
There was a long scar on his face. — На його обличчі був довгий шрам.

Приклади речень з there were:

There were five pears in the basket. — У кошику було п’ять груш.
There were six goldfish in the pond. — У ставку було шість золотих рибок.
There were three holes in the wall. — У стіні було три отвори.

Заперечні речення

Приклади заперечних речень у минулому часі (для однини і множини):

There wasn’t anything to talk about. — Не було про що говорити.
There were no available rooms in that hotel. — У цьому готелі не було вільних номерів.

Питання

Для утворення запитання ми змінюємо порядок слів у конструкції there was… (there were…):

There was… → Was there…?
There were… → Were there…?

Приклади речень:

Was there any train at 10 o’clock? — О 10-й годині був якийсь поїзд?
Were there any competitions on that day? — Чи були в цей день якісь змагання?

Майбутній час

Стверджувальні речення

У майбутньому часі в стверджувальних реченнях конструкція There is… / There are… приймає вигляд there will be (скорочена форма there’ll be).

Приклади речень:

There’ll be so many passengers on that flight. — На цьому рейсі буде так багато пасажирів.
There’ll be ten chapters in my new book. — У моїй новій книзі буде десять глав.

Заперечні речення

Приклад:

There won’t be many guests at their wedding. — На їхньому весіллі не буде багато гостей.

Питання

Для утворення питання ми виносимо will на перше місце: will there be.

Приклад:

Will there be ten teams at the competition? — Чи буде на змаганнях десять команд?

Вживання конструкції There is… / There are… у теперішньому доконаному часі

Конструкція There is… / There are… може вживатися у теперішньому доконаному часі (Present Perfect). Для іменника у однині конструкція має вигляд there has been, для іменника у множині — there have been.

Для іменника у однині часто вживається така скорочена форма:

there has been → there’s been

Приклади речень:

“I think,” said Maria, “that there’s been an accident”. — «Я думаю, — сказала Марія, — що сталася аварія».
There have been many changes since 1991. — З 1991 року відбулося багато змін.

Вживання конструкції There is… / There are… у відповідях на запитання

Короткі відповіді на запитання, яке містить зворот there is, утворюються за загальним правилом.

Приклад запитання:

Is there a picture on the wall? — Чи є на стіні малюнок?

Приклади коротких відповідей:

Yes, there is. — Так.
No, there is not. (No, there isn’t.) — Ні.

Якщо у запитанні є займенник any, у короткій ствердній відповіді ми вживаємо займенник some, а у короткій заперечній відповіді none або not any.

Приклад запитання:

Are there any blank pages in your textbook? — Чи є порожні сторінки у вашому підручнику?

Короткі відповіді:

Yes, there are some. — Так.
No, there are not any. — Ні.
No, there are none. — Ні.

Поділитись посиланням: