Значення слова

Прислівник
відповідно
згодом
після цього

Приклади вживання

OS X was until September 2016 the name of an operating system family for Apple computers, thereafter known as macOS. — OS X була до вересня 2016 року назвою сімейства операційних систем для комп’ютерів Apple, надалі відомого як macOS.
Chancellors were elected annually until 1514, and thereafter were elected for life. — Канцлери обиралися щорічно до 1514 р., а потім обирались довічно.
It was retired from active service in 1941 and only used thereafter for training purposes. — Він був виведений з активної служби в 1941 році і після цього використовувався лише для навчальних цілей.

Поділитись публікацією: