Значення слова

Числівник
тринадцять

Приклади вживання

thirteen minutes — тринадцять хвилин
thirteen thousand — тринадцять тисяч
thirteen years ago — тринадцять років тому
Thirteen Ghosts — Тринадцять привидів
She is thirteen years old. — Їй тринадцять років.
I have been an English teacher for thirteen years. — Я працюю вчителем англійської мови тринадцять років.
Rugby league is a full-contact sport played by two teams of thirteen players on a rectangular field measuring 68 m wide and 112–122 m long. — Регбіліг — це повноконтактний вид спорту, у якому грають дві команди з тринадцяти гравців на прямокутному полі розміром 68 м і завдовжки 112–122 м.
Thirteen plus three equals sixteen. — Тринадцять плюс три дорівнює шістнадцяти.
Seventeen minus four equals thirteen. — Сімнадцять мінус чотири дорівнює тринадцяти.
Two times thirteen equals twenty six. — Два помножити на тринадцять дорівнює двадцяти шести.
Thirty nine divided by three equals thirteen. — Тридцять дев’ять поділити на три дорівнює тринадцяти.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: