Значення слова

Сполучник
хоча
хоч
навіть коли б
хай

Прислівник
проте
все-таки

Приклади вживання

even though — навіть якщо; хоч би
He finished first though he started last. — Він фінішував першим, хоча стартував останнім.
They went farther though it was already quite dark. — Вони пішли далі, хоча вже було досить темно.
He can read and write, though he is only four years old. — Він вміє читати і писати, хоча йому лише чотири роки.
It resembles an English Foxhound but is smaller, though not as small as a Beagle. — Він нагадує англійського фоксхаунда, але менший, хоч і не такий маленький, як бігль.

Поділитись публікацією: