Значення слова

Іменник
погроза
загроза

Множина

Іменник threat у множині: threats

Приклади вживання

death threat — погроза вбивством
Is this a threat? — Це погроза?
Since then I have received many threats. — З тих пір я отримав багато погроз.
The threat was not real. — Погроза не була реальною.
It’s the biggest threat to peace and tranquility in the region. — Це найбільша загроза миру та спокою в регіоні.
She was frightened of his threats. — Вона була налякана його погрозами.
It’s a potential threat. — Це потенційна загроза.
It’s the practice of determining the credibility and seriousness of a potential threat. — Це практика визначення імовірності та серйозності потенційної загрози.

Поділитись публікацією: