Значення слова

Прийменник
через

Прислівник
всюди
усюди
повністю
весь час

Приклади вживання

throughout a year — протягом року
throughout the 19th century — протягом усього 19 століття
throughout the world — по всьому світу
This is a term used throughout the English-speaking world. — Це термін, що використовується в усьому англомовному світі.

Поділитись публікацією: