Значення слова

Іменник
четвер

Множина

Іменник Thursday у множині: Thursdays

Приклади вживання

Maundy Thursday — Чистий Четвер
Local elections are usually held on the first Thursday in May. — Місцеві вибори, як правило, проводяться в перший четвер травня.
Thursday is the day of the week between Wednesday and Friday. — Четвер це день тижня між середою і п’ятницею.
Thursday. The most useless day. It only exists as a reminder that it’s been a really long week… and it’s still not over. — Четвер. Найбільш пропащий день. Він існує тільки для того, аби нагадувати, що це був дійсно довгий тиждень… і він ще не закінчився.
I am busy on Thursday. — Я зайнятий у четвер.
Let’s meet on Thursday. — Давайте зустрінемось у четвер.
Sorry, but I work on Thursday. — Вибачте, але я працюю в четвер.

Дивіться також: Назви днів тижня в англійській мові.

Поділитись публікацією: