Значення слова

Прикметник
втомлений
стомлений
пересичений
зморений

Приклади вживання

What are you tired of? — Від чого ти втомився?
I’m really tired of it. — Я справді втомився від цього.
I’m not tired. — Я не втомився.
He’s very tired. — Він дуже втомився.

Поділитись публікацією: