Конструкція to be good at в англійській мові

Конструкція to be good at в англійській мові

Коли ми хочемо сказати англійською, що хтось добре щось робить чи вміє, або добре в чомусь розбирається, ми можемо використовувати конструкцію to be good at.

Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях конструкція to be good at будується так: спочатку ставимо підмет, потім відповідну форму дієслова to be, далі good at, після чого йде уточнення.

subject + to be + good at + something / doing something

Приклади:

Our son is good at studying. — Наш син добре вчиться.
She is good at playing chess. — Вона добре грає в шахи.
I’m good at swimming. — Я добре плаваю.
I’m good at table tennis. — Я добре граю в настільний теніс.
My wife thinks I’m good at cooking. — Моя дружина вважає, що я добре готую.
Peter and Jack are good at dancing. — Пітер і Джек добре танцюють.
These little boys are good at keeping secrets. — Ці маленькі хлопчики вміють зберігати таємниці.

Конструкцію to be good at можна підсилити прислівниками very, pretty, really, enough і т.ін.

Наприклад:

She was very good at her studies. — Вона дуже добре вчилася.
Margaret is very good at her job. — Маргарет дуже добре справляється зі своєю роботою.
I am pretty good at telling stories. — Я досить добре розповідаю історії.
Her brother is pretty good at fixing cars. — Її брат досить добре ремонтує автомобілі.
I think some people are just really good at being leaders. — Я думаю, що деякі люди дуже добре вміють бути лідерами.

Заперечення

Для утворення заперечення після дієслова to be ставимо заперечну частку not:

subject + to be + not + good at + something / doing something

Приклади речень:

I’m not good at math. — Я погано розбираюся в математиці.
He also loves to sing but is not very good at it. — Він також любить співати, але не дуже добре це вміє.
I’m just not very good at being me. — Я просто не дуже добре вмію бути собою.
Be aware that I’m not good at swimming. — Майте на увазі, що я не вмію плавати.
I think he’s not good at making money. — Я думаю, що він не вміє заробляти гроші.

Запитання

Приклади запитань із конструкцією to be good at:

Is he good at playing the guitar? — Він добре грає на гітарі?
Is she good at playing these types of characters? — Чи добре вона грає таких персонажів?
What is something you’re good at? — Що ви добре вмієте? (Що у вас добре виходить? / У чому ви добре розбираєтесь?)
What are you good at? — Що ви добре вмієте? (Що у вас добре виходить? / У чому ви добре розбираєтесь?)

Поділитись публікацією: