Як англійською сказати «щоб»

Як англійською сказати «щоб»

Щоб (щоби) — з’ясувальний сполучник, який у складних реченнях приєднує підрядні речення мети. Як сказати англійською «щоб»? Є кілька варіантів:

  • to,
  • so,
  • so as to,
  • so that,
  • in order to.

Давайте розглянемо, у яких випадках слід вживати той чи інший сполучник.

Коли в обох частинах речення (головному і підрядному) дію виконує одна і та сама особа, ми вживаємо сполучники to, in order to або so as to.

to

Найбільш поширений варіант. Приклади речень з to:

I want you to tell me her name. — Я хочу, щоб ти сказав мені її ім’я.
I’ll call you to confirm the meeting. — Я зателефоную вам, щоб підтвердити зустріч.
He went to the supermarket to buy some food. — Він пішов у супермаркет, щоб купити трохи їжі.

in order to

Більш формальний варіант у порівнянні з to. Приклади речень:

She learns French in order to find a good job in Paris. — Вона вивчає французьку, щоб знайти хорошу роботу в Парижі.
We must work together in order to achieve this result. — Ми повинні працювати разом, щоб досягти цього результату.
He started working for a law firm in order to make a career. — Він почав працювати на юридичну фірму, щоб зробити кар’єру.

Якщо ми хочемо сказати «щоб не», конструкція буде мати вигляд in order not to:

Maria finished her work early in order not to miss the bus. — Марія закінчила роботу раніше, щоб не пропустити автобус.
She said it very quietly in order not to wake up Peter. — Вона сказала це дуже тихо, щоб не розбудити Пітера.
Martin hurried up in order not to be late. — Мартін поспішав, щоб не запізнитися.

so as to

Приклад вживання:

They formed friendly alliances with neighboring tribes so as to ensure their security against attacks from other ethnic groups. — Вони уклали дружні союзи з сусідніми племенами, щоб забезпечити свою безпеку від нападів інших етнічних груп.

Якщо потрібно додати заперечну частку «не», конструкція матиме вигляд so as not to:

I slept in the living room so as not to wake her. — Я спав у вітальні, щоб не розбудити її.

Якщо у підрядному реченні є підмет (тобто у другій частині речення ми вказуємо, хто саме виконує дію), ми вживаємо сполучник so that або його скорочений варіант — so.

so that

Приклади вживання so that:

He went to the garden so that no one could hear him. — Він пішов у сад, щоб ніхто не міг його почути.
We’ll go there by car so that we can see more interesting places. — Ми поїдемо туди на машині, щоб побачити більше цікавих місць.
My sister works so hard so that she can buy a new car. — Моя сестра так багато працює, щоб купити нову машину.

so

Приклад вживання сполучника so:

Let’s check the engine now so we won’t have problems later. — Давайте зараз перевіримо двигун, щоб потім у нас не виникло проблем.

Поділитись публікацією: