Значення слова

Іменник
язик
манера говорити

Прикметник
язиковий

Дієслово
торкатися язиком
говорити

Множина

Іменник tongue у множині: tongues

Приклади вживання

mother tongue — рідна мова
slip of the tongue — обмовка
tongue piercing — пірсинг язика
Show your tongue, please! — Покажіть язик, будь ласка!
It’s the tip of the tongue. — Це кінчик язика.
He has a very long tongue. — У нього дуже довгий язик.
It’s on the tip of my tongue. — Воно вертиться у мене на язику.
In mammals such as dogs and cats, the tongue is often used to clean the fur and body by licking. — У ссавців, таких як собаки та кішки, язик часто використовується для очищення шерсті та тіла шляхом облизування.

Поділитись публікацією: