Значення слова

Прийменник
до
у напрямку
назустріч
з тим, щоб

Приклади вживання

He ran towards the river. — Він побіг у бік річки.
We went towards the forest. — Ми пішли у напрямку лісу.
Who is it geared towards? — На кого це орієнтовано?
Social attitudes towards women vary as greatly as the members of society themselves. — Соціальне ставлення до жінок різниться настільки ж сильно, як і самі члени суспільства.
We see significant progress towards the protection of women from violence. — Ми спостерігаємо значний прогрес у захисті жінок від насильства.
Apoliticism is apathy or antipathy towards all political affiliations. — Аполітизм — це апатія чи антипатія до всіх політичних приналежностей.

Поділитись публікацією: