Значення слова

Іменник
токсин

Множина

Іменник toxin у множині: toxins

Приклади вживання

botulinum toxin — ботулотоксин
microbial toxins — бактеріальні токсини
A toxin is a harmful substance produced within living cells or organisms. — Токсин — це шкідлива речовина, що виробляється в живих клітинах або організмах.
They produce toxins that interfere with normal muscle contractions. — Вони виробляють токсини, які заважають нормальному скороченню м’язів.
This antibody has the ability to neutralize a specific toxin. — Це антитіло має здатність нейтралізувати певний токсин.

Поділитись публікацією: