Значення слова

Прикметник
традиційний

Приклади вживання

traditional Chinese characters — традиційні китайські ієрогліфи
traditional medicine — народна медицина
traditional Tibetan medicine — традиційна тибетська медицина
He is trying to learn a language the traditional way. — Він намагається вивчити мову традиційним способом.
I tried all of their traditional dishes. — Я спробував усі їхні традиційні страви.
Traditional education is associated with much stronger elements of coercion than seems acceptable now in most cultures. — Традиційна освіта пов’язана з набагато більш сильними елементами примусу, ніж здається зараз прийнятним у більшості культур.
Traditional bachata is a subgenre of Bachata music genre. — Традиційна бачата — піджанр музичного жанру бачата.
The traditional Romanian calendar has its own names for the months. — Традиційний румунський календар має свої назви місяців.

Поділитись публікацією: