Значення слова

Дієслово
перекладати
транслювати
перетворювати
переносити
переміщувати
пояснювати

Приклади вживання

I’ll translate this text. — Я перекладу цей текст.
Let’s translate some sentences. — Давайте перекладемо кілька речень.
I can translate it from Chinese into English. — Я можу перекласти це з китайської на англійську.
You don’t need to translate it. — Тобі не потрібно це перекладати.
I need to translate this text. — Мені потрібно перекласти цей текст.
Can you translate this phrase? — Ви можете перекласти цю фразу?
He translated this word inaccurately. — Він переклав це слово неточно.
You can use this program to translate text, documents, and websites from one language to another. — Ви можете використовувати цю програму для перекладу тексту, документів і веб-сайтів з однієї мови на іншу.

Поділитись публікацією: