Значення слова

Іменник
транспорт
перевезення
транспортування
вартість перевезення

Приклади вживання

transportation engineering — транспортна інженерія
transportation management system — система управління транспортом
the Ministry of Transportation — Міністерство транспорту
the Transportation Security Administration — Адміністрація транспортної безпеки
the United States secretary of transportation — міністр транспорту США
You should have reliable transportation. — У вас повинен бути надійний транспорт.
I don’t have any transportation. — У мене немає транспорту.
The city has very good public transportation. — У місті дуже хороший громадський транспорт.
Canada’s transportation system includes more than 1,400,000 kilometers of roads. — Транспортна система Канади включає понад 1 400 000 кілометрів доріг.
During this time, transportation became increasingly important leading to the development of the wheel and sailing. — У цей час транспорт ставав все більш важливим, що призвело до розвитку колеса та мореплавства.

Поділитись публікацією: