Значення слова

Прикметник
величезний
приголомшливий
надзвичайний
жахливий

Приклади вживання

It was a tremendous success. — Це був надзвичайний успіх.
You need something that really adds tremendous value. — Вам потрібно щось, що дійсно додає величезної цінності.
He was the first trainer who discovered Tyson’s tremendous potential and introduced him to boxing. — Він був першим тренером, який відкрив величезний потенціал Тайсона і познайомив його з боксом.
Automatic shotguns have a very limited range but provide tremendous firepower at close range. — Автоматичні рушниці мають дуже обмежену дальність, але забезпечують величезну вогневу потужність на близькій відстані.
His name is associated with tremendous bravery and courage. — Його ім’я асоціюється з надзвичайною хоробрістю та мужністю.

Поділитись публікацією: