Значення слова

Іменник
трепет
тривога
дрижання

Приклади вживання

A goal of this genre includes invoking responses of trepidation and panic from the audience. — Мета цього жанру включає викликання реакцій тремтіння та паніки в аудиторії.
Do you feel trepidation? — Ви відчуваєте трепет?
Despite some trepidation about the effect it may have on his social status, Sam eventually joins the club. — Незважаючи на певну тривогу щодо впливу, який це може мати на його соціальний статус, Сем врешті приєднується до клубу.

Поділитись публікацією: