Значення слова

Іменник
трильйон
квінтильйон

Множина

Іменник trillion у множині: trillions

Приклади вживання

I have one trillion dollars. — У мене є один трильйон доларів.
China was the first country to reach $1 trillion in reserves. — Китай був першою країною, яка досягла резервів у розмірі 1 трильйона доларів.
This project aims to plant one trillion trees worldwide. — Цей проект має на меті посадити один трильйон дерев у всьому світі.
In the same year, the company has proven reserves of 35.1 trillion cubic meters of gas and 1.6 billion tons of gas condensate. — У тому ж році компанія підтвердила запаси 35,1 трильйона кубометрів газу та 1,6 мільярда тонн газового конденсату.
It can perform 15.8 trillion operations per second. — Він може виконувати 15,8 трильйона операцій за секунду.
As of May 2017, there were over two trillion files stored on the service. — Станом на травень 2017 року в сервісі зберігалося понад два трильйони файлів.

Поділитись публікацією: