Значення слова

Прикметник
потрійний

Іменник
трійка
потрійна кількість

Дієслово
потроювати
потроюватися

Множина

Іменник triple у множині: triples

Приклади вживання

Pythagorean triple — піфагорова трійка
triple bond — потрійний зв’язок (у хімії)
triple jump — потрійний стрибок
triple point — потрійна точка
Triple bonds are stronger than the equivalent single bonds or double bonds. — Потрійні зв’язки міцніші, ніж еквівалентні одинарні або подвійні зв’язки.
The triple point of mercury occurs at a temperature of −38.83440 °C (−37.90192 °F) and a pressure of 0.165 mPa. — Потрійна точка ртуті виникає при температурі -38,83440 °C (-37,90192 °F) і тиску 0,165 mPa.
The first true triple quasar was found in 2007 by observations at the W. M. Keck Observatory in Mauna Kea, Hawaii. — Перший справжній потрійний квазар був знайдений у 2007 році шляхом спостережень в обсерваторії В. М. Кека в Мауна-Кеа, Гаваї.

Поділитись публікацією: