Значення слова

Іменник
рись
швидка хода
шпаргалка

Дієслово
бігти риссю

Приклади вживання

The trot is a two-beat diagonal gait of the horse where the diagonal pairs of legs move forward at the same time with a moment of suspension between each beat. — Рись — це двотактна діагональна хода коня, при якій діагональні пари ніг рухаються вперед одночасно з моментом зупинки між кожним тактом.
Learning to ride the trot correctly is an important component in almost all equestrian disciplines. — Навчитися правильно їздити риссю — важлива складова майже у всіх кінних дисциплінах.

Поділитись посиланням: