Значення слова

Іменник
перемир’я
перепочинок

Множина

Іменник truce у множині: truces

Приклади вживання

the Easter truce — Великоднє перемир’я
They wanted a truce. — Вони хотіли перемир’я.
I’ve come to offer a truce. — Я прийшов запропонувати перемир’я.
Truce or ceasefire is a temporary stoppage of any armed conflict. — Перемир’я або припинення вогню — це тимчасове припинення будь-якого збройного конфлікту.
The war of independence in Ireland ended with a truce on 11 July 1921. — Війна за незалежність в Ірландії завершилася перемир’ям 11 липня 1921 року.
That night, Charles proffered a truce for five days, which was accepted. — Тієї ночі Карл запропонував перемир’я на п’ять днів, яке було прийнято.
The US and EU announced their support for a humanitarian truce. — США та ЄС заявили про підтримку гуманітарного перемир’я.
Iraq agreed to a formal truce on March 3, and a permanent cease-fire on April 6. — 3 березня Ірак погодився на офіційне перемир’я, а 6 квітня — на постійне припинення вогню.

Поділитись публікацією: