Значення слова

Прикметник
надійний
який заслуговує на довіру

Приклади вживання

He has to be trustworthy. — Він має бути надійним.
He is a trustworthy person. — Він надійна людина.
We need to find a trustworthy supporter. — Нам потрібно знайти надійного прихильника.
We have a stable and trustworthy government. — У нас стабільний і надійний уряд.
Do you think Robert is honest and trustworthy? — Чи вважаєте ви Роберта чесним і надійним?
Teresa decides to break up with him because he is not trustworthy. — Тереза вирішує порвати з ним, тому що він не заслуговує довіри.
Journalists are expected to provide the public with reliable and trustworthy information. — Очікується, що журналісти нададуть суспільству надійну та достовірну інформацію.
You have to show your audience that you’re trustworthy. — Ви повинні показати своїй аудиторії, що заслуговуєте на довіру.
This country is one of the most trustworthy and respectable partners of the USA. — Ця країна є одним із найбільш надійних і авторитетних партнерів США.

Поділитись публікацією: