Значення слова

Іменник
правда
істина
правдивість
точність
відповідність

Приклади вживання

everything but the truth — все, крім правди
in truth — насправді
telling the truth — правду кажучи
to tell the truth — правду кажучи
The truth is… — Правда в тому, що…
He must know the truth. — Він повинен знати правду.
You can’t handle the truth. — Ви не можете витримати правду.
How will we know the truth? — Як ми дізнаємося правду?
That philosophy may be popular, but it isn’t based on truth. — Ця філософія може бути популярною, але вона не ґрунтується на правді.
He swore to tell the truth. — Він поклявся говорити правду.
I’m not trying to hide the truth. — Я не намагаюся приховати правду.
I want to find out all the truth. — Я хочу дізнатися всю правду.
If only this truth weren’t so bitter. — Якби тільки ця правда не була такою гіркою.
Are you telling me the truth, Sarah? — Ти кажеш мені правду, Сара?

Поділитись публікацією: