Значення слова

Іменник
навчання
плата за навчання

Приклади вживання

In these universities, the tuition fees are subsidized by the government. — У цих університетах плата за навчання субсидується державою.
Tuition fees vary significantly between Canadian citizens (and permanent residents) and international students. — Вартість навчання значно різниться між громадянами Канади (та постійними жителями) та іноземними студентами.
Tuition for international students is significantly higher. — Вартість навчання для іноземних студентів значно вище.
Traditional universities are expensive, and their tuition rates are increasing. — Традиційні університети дорогі, а вартість навчання в них зростає.
Berry College’s tuition is $38,430 a year before any financial aid, grants, or scholarships. — Вартість навчання у коледжі Беррі становить 38 430 доларів США на рік без будь-якої фінансової допомоги, грантів або стипендій.

Поділитись публікацією: