Значення слова

Прикметник
шумний
буйний
бурхливий
неспокійний
збуджений
недисциплінований

Приклади вживання

The novel is famous for its vivid portrayal of tumultuous life in Bombay. — Роман славиться своїм яскравим зображенням бурхливого життя в Бомбеї.
It’s a documentary film written and directed by Werner Herzog, about his tumultuous yet productive relationship with German actor Klaus Kinski. — Це документальний фільм за сценарієм і режисером Вернером Герцоґом про його бурхливі, але продуктивні стосунки з німецьким актором Клаусом Кінські.
The relationship between them was tumultuous. — Стосунки між ними були бурхливими.
Sibyl becomes more and more involved in Margot’s tumultuous life. — Сібіл стає все більше і більше залученою до бурхливого життя Марго.

Поділитись публікацією: