Значення слова

Дієслово
перетворювати
перетворюватися
обертати
обертатися
крутити
крутитися
повернути
прямувати
повертатися
точити

Іменник
оберт
поворот
зміна напряму
черга
зміна
виток
зворот

Множина

Іменник turn у множині: turns

Приклади вживання

turn around — обертатися
turn down — відкидати, відмовляти, зменшувати
turn off — вимкнути, вимикати, звертати
turn on — ввімкнути, увімкнути, вмикати, сексуально збуджувати
turn out — з’ясуватися, складатися, обернутися, вимикати, виганяти, виставляти
turn up — з’явитися, траплятися, загинати, загинатися, підшивати, підіймати, знаходити
wrong turn — поворот не туди
Don’t turn around! — Не обертайся!
He turned his head from left to right. — Він повернув голову зліва направо.
First go straight and turn at the second traffic light. — Спочатку їдьте прямо і поверніть на другому світлофорі.
Turn left and go straight. — Поверніть ліворуч і йдіть прямо.
Can you turn on the radio? — Ви можете увімкнути радіо?
It’s your turn now. — Зараз ваша черга.
It turns into stone. — Він перетворюється на камінь.
If anything happens, turn to me for help. — Якщо щось станеться, зверніться до мене за допомогою.

Поділитись публікацією: